Update Hart van Klarenbeek juni 2023

Het is alweer even stil geweest rondom ‘Hart van Klarenbeek’, de beoogde ouderenvoorziening in ons dorp, dus daarmee hoogste tijd voor weer een update. We vragen initiatiefneemster Maaike Arcos Aguilera of er ontwikkelingen zijn.

“Hoewel het misschien niet zo hard gaat, als we zouden willen, is er niet stil gezeten! Zoals velen wellicht al mee hebben gekregen, heeft de gemeente Apeldoorn eind 2022 aangegeven zowel kinderopvang als ouderenzorg een noodzakelijke voorziening te vinden voor het dorp Klarenbeek. Goed nieuws! Beide voorzieningen kunnen echter niet in de voormalige basisschool terecht, waardoor Apeldoorn voor de ouderenzorg een locatie heeft aangewezen aan de Korenbloem. In 2023 zouden de plannen verder opgepakt worden. In die fase zitten we nu en dat betekent veel gesprekken met allerlei verschillende partijen die nodig zijn om dit te realiseren. Zo zijn er bijvoorbeeld gesprekken met partijen die op andere locaties al ervaring hebben opgedaan met het realiseren en uitwerken van woonvoorzieningen voor ouderen, spraken we met de eigenaren van de grond en maakten we plannen concreter met eerste tekeningen. Ook spraken we met verschillende zorgaanbieders voor de invulling en ervaringen met 24-uurszorg, polsten we voorzichtig al wat investeerders, spraken we met een partij met slimme voorzieningen in de zorg en onderhouden we voortdurend de contacten met de beide gemeentes en natuurlijk ook het Klarenbeeks Belang. En heel concreet hebben we recent ook nog met de Gemeente Apeldoorn om tafel gezeten, met de wethouder volkshuisvesting en van de dorpen (dhr. Messerschmidt), de wethouder van Zorg (mevr. Prins) en met de gebiedsmanager voor de dorpen (mevr. Althof). Ook zij hebben nog eens expliciet benadrukt het initiatief voor ‘Hart van Klarenbeek’ te willen en zullen steunen. Een heel belangrijke stap in dit traject!”

Kan het niet nog ietsje concreter?
“Zéker kan dat! Om de realisatie van de plannen ook nog wat formeler te maken, zijn we bezig om een stichting op te richten. De stichting ‘Vrienden van Hart van Klarenbeek’, waar we dus recent voor bij de notaris zaten. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de statuten. Door de activiteiten vanuit de stichting op te pakken, hebben we de zaken ook juridisch netjes geregeld. En, niet onbelangrijk, we komen nu ook in de fase terecht waarin er kosten gemaakt zullen moeten worden en dan is het fijn om daarin ook openheid van zaken te kunnen geven. Tot nu toe hebben allerlei partijen er nog belangeloos aan mee willen en kunnen werken om te komen tot het punt waar we nu staan. Daar zijn we ze natuurlijk allemaal heel erkentelijk voor en daar zullen we later ook nog een podium aan geven. Het bevestigt ook nog maar eens dat het realiseren van een (24-uurs) ouderenzorglocatie in ons dorp een breed gedragen initiatief is. Nu we steeds concreter worden in de planvorming, zullen we de kosten die we moeten maken om ‘Hart van Klarenbeek’ te realiseren, ook via de stichting laten lopen. Daarvoor hebben we ‘vrienden’ nodig die hier een bijdrage aan willen leveren. Daar is het op dit moment nog net te vroeg voor, maar zodra de stichting geformaliseerd wordt – naar verwachting binnen enkele weken -, zullen we hier natuurlijk over berichten via Facebook en andere kanalen en in de volgende versie van de Klarenbeker.nl natuurlijk! Mochten mensen vragen of suggesties hebben, dan kunnen ze gerust contact met me opnemen. Dat kan altijd via Maaike@hartvanklarenbeek.nl of 06-53519537.”

Overige berichten

Agenda

14 juni
Uitslag/feestavond Wiesneuzenkwis
www.wiesneuzenkwis.nl

18 -21 juni
Wandel 4 daagse
www.scklarenbeek.nl

30 juni
Vriendenvoetbal
www.scklarenbeek.nl

13 /14 september
Trekkertrek Klarenbeek
www.trekkertrekklarenbeek.nl

Recente berichten

Komende events
Er zijn momenteel geen evenementen.

Volg ons