Wie is de echte klarenbeker.nl

Ik ben en ga ook geen columnist zijn van deze website. Wij zijn wel op zoek naar mensen die leuk kunnen schrijven en dit ook met Klarenbeek willen delen.

Het is de bedoeling dat de columnisten schrijven over iets in het leven in Klarenbeek, over Klarenbeek zelf, of een ervaring in Klarenbeek… Het mag alles zijn. Als er maar wel enige affiniteit is met Klarenbeek én dat het leuk, informatief, grappig of tot nadenken zet!

Tester de Test
Tester de Test

Overige berichten