CDA Apeldoorn: “SAMEN BOUWEN & WONEN”

“SAMEN BOUWEN & WONEN”
DILEMMA’S IN RUIMTEGEBRUIK, SNELHEID EN DOELGROEPENBELEID
Op woensdag 26 juni 2024 organiseert het CDA Apeldoorn haar volgende
themabijeenkomst met de titel ‘Samen Bouwen & Wonen’. Nederland bevindt
zich in een permanente wooncrisis die aandacht vraagt. Zowel van de
landelijke, alsmede de lokale politiek. Vanuit de tweede kamer zal Eline
Vedder (CDA) haar opwachting maken. Verantwoordelijk binnen de fractie
voor ‘wonen en de regio’ geeft zij aan welke instrumenten beschikbaar zijn
voor volkshuisvesting. Natuurlijk kijken we naar de Apeldoornse situatie. Met
Vincent Buitenhuis namens de woningcorporaties en ontwikkelaars van het
Overleg Wonen Apeldoorn (OWA). Vanzelfsprekend geeft de lokale CDA
Apeldoorn fractie bij monde van Martin Fransen haar mening over de
ambities binnen deze gemeente.

Na de presentaties is er ruimte voor het voeren van een discussie over de
ambities, het gebruik van ruimte, snelheid en doelgroepen.
De gratis toegankelijke bijeenkomst vindt plaats in het Denksportcentrum
Apeldoorn aan de Dubbelbeek 24 in Apeldoorn. Aanvang 19.30 uur. Zaal open
19:00 uur.

Net als tijdens een voorgaande bijeenkomst kiest het CDA Apeldoorn ervoor om scherpe
dilemma’s tegenover elkaar te zetten. Thema’s die schuren en soms pijn kunnen doen.
Waar de publieke opinie ook niet altijd in lijn is met de ambities van gemeente of raad.
Ditmaal ‘wonen in een tijd van schaarste…’.

Tweede kamerlid Eline Vedder voert het woord over de portefeuille wonen in de tweede
kamer en maakt zich hard voor de constateringen in het rapport: “Elke Regio Telt”. Zij
vertelt hoe vanuit de landelijke politiek volkshuisvesting weer op de kaart wordt gezet.
De ontwikkelpartner voor sociale woningbouw zijn de corporaties. In de gemeente
Apeldoorn zijn er meerdere actief. Vincent Buitenhuis is bestuurder van een bijzondere
corporatie die vooral in de dorpen rondom het stedelijk gebied van Apeldoorn woningen
bouwt en verhuurt. Hij vertegenwoordigt hier alle corporaties.

Tenslotte zullen de ontwikkelaars die in Apeldoorn mogelijkheden bezitten voor het
ontwikkelen van gronden en projecten ons meenemen in de rol die zij kunnen en willen
spelen om Apeldoorn te helpen hun ambitie voor ruim 8000 woningen in te vullen.
In het tweede deel van het programma is er ruimte voor een paneldiscussie, waarin aan
de hand van stellingen en vragen vanuit het publiek kan worden stilgestaan bij de
dilemma’s, maar ook bij de oplossingen. De discussie wordt geleid door fractielid van
het CDA Apeldoorn Hans van Gerrevink. Natuurlijk is er alle ruimte voor vragen en
interactie vanuit het publiek.

Iedereen is van harte welkom vanaf 19:00 uur in het Denksportcentrum. Een kopje koffie en
thee staan klaar. Het programma start om half acht en wordt onderbroken door een pauze.
Omstreeks 21:30 uur eindigt het programma en is gelegenheid tot napraten en naborrelen
met de betrokkenen. Aanmelden is niet verplicht maar wordt gewaardeerd. Dat kan via
cda@apeldoorn.nl

Overige berichten

Agenda

14 juni
Uitslag/feestavond Wiesneuzenkwis
www.wiesneuzenkwis.nl

18 -21 juni
Wandel 4 daagse
www.scklarenbeek.nl

30 juni
Vriendenvoetbal
www.scklarenbeek.nl

13 /14 september
Trekkertrek Klarenbeek
www.trekkertrekklarenbeek.nl

Recente berichten

Komende events
Er zijn momenteel geen evenementen.

Volg ons